Quality Plus ชูโปรเจค Rona X Shower Care งานสิทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในเวที Creative Business Cup Global 2020-2021 ประเทศเดนมาร์ค จนเข้าสู่รอบ เข้ารอบ Semi Final ได้สำเร็จ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ GENThailand (Global Entrepreneurship Network Thailand) ได้รับเชิญจาก Creative Business Network ในการสรรหาผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Pitching Competition เพื่อชิงรางวัลภายในงาน Creative Business Cup Global Finals 2020 & 2021  ซึ่งมีขึ้น

ในระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

งานประกวด Creative Business Cup คือ โอลิมปิคสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Startups ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) เช่น งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ ถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอ สิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ อาหาร แฟชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ ของเล่นและเกมส์ ฯลฯ

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่ม Startups ของประเทศไทย นำทีมโดยนายอัษฎา     เทพยศ กรรมการ และ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา ขึ้นเวทีระดับโลก นำเสนอโปรเจค RONA X Shower Care ฟิลเตอร์กรองอาบน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส และต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย 1 ในโปรเจค Biotechnology ประกวด Pitching Competition เข้ารอบ Semi Final จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลก

โปรเจค RONA X Shower Care  คือ 1 ในโปรเจค Biotechnology ที่ นายอัษฎา     เทพยศ กรรมการ และ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ  ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา  ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ตอบโจทย์การดำเนินชีวิต (Life Style) ในยุคโควิดของทุกคนง่ายขึ้น  ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน หรือเพิ่มขั้นตอนการดูแลตัวเองให้ยุ่งยาก  RONA X  Shower Care ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส และต่อต้านเชื่อแบคทีเรียต่าง ๆ เพียงแค่ต่อฟิลเตอร์กรองเข้ากับฝักบัวหรือท่อกรองน้ำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่มีประสิทธิภาพในการชำระล้างสูงสุด ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยการนำเอาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด (Purify Xanthone)  ที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% มีการออกฤกธิ์ใกล้เคียงยา แต่ไม่ใช่ยา ร่วมกับสารสกัดนวัตกรรมจากต่างประเทศ  มาเป็นสารสกัดสำคัญ (Key Active Ingredient) ในการต่อต้านเชื้อไวรัส และเชื่อแบคทีเรียบนร่างกายมนุษย์  สร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยมากขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปได้