นวัตกร
นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ MD.PHD. Vorachoat Karunyasopon

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ แม่ทัพทีมงานค้นและวิจัยบริษัทควอลิตี้ พลัส  เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการศึกษา และผลงาน

การศึกษาของ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ

Professional License:

 • Foreign Physician License #2019001 – People’s Republic of China
 • Osteopath – Society of Osteopaths of Canada
 • Registered Manual Osteopath #RMO-0171
 • Fellow of the American Institute of Stress #5037
 • Board Certified Cognitive Specialist #BCCS189484

Post Graduate Studies:

 • Post-graduate Medical education in Media and Medicine from Harvard medical school
 • Introduction to Culinary Medicine: University of Montana College of Health
 • Level1 Ayurveda Training Program for Health Professionals: Maharishi AyurVeda Association of America
 • Autism Mastery Course: Integrative Medicine Academy
 • Sexology: Florida Postgraduate Sex Therapy Training Institute

Doctorate:

 • Doctor of Osteopathy, National University of Medical Sciences, Spain (Toronto Campus)
 • Doctor of Natural Medicine, Natural Medicine Certification Board Canada
 • PhD in Behavioral Sciences, Alpha University, Alabama State Department of Postsecondary Education

Master’s degree

 • MBA in Entrepreneurship and Small Business Management at The W. Edwards Deming School of Business, William Howard Taft University, Santa Ana, CA

Diploma:

 • A diplôme universitaire (DU) is, in France, a university degree in Aesthetic Medicine, Faculty of Medicine, University of Paris Est Creteil
 • Provincial Instructor Diploma with a Post-Secondary Endorsement, BC Ministry of Advanced Education
 • Applied Information Technology, Capilano University, North Vancouver, BC

Bachelor’s degree

 • Bachelor of Science, British Columbia Institute of Technology, British Columbia, Canada
 • Bachelor of medicine and bachelor of surgery, University of science arts and technology, Montserrat, UK

ประสบการณ์และผลงานทั้งในและต่างประเทศของ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ

 • ผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก งานCreative Business Cup Global Finals 2020 & 2021 โดยนำเสนอโปรเจค RONA X Shower Care ฟิลเตอร์กรองอาบน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส และต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย 1 ในโปรเจค Biotechnology ประกวด Pitching Competition เข้ารอบ Semi Final จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลก
 • ผู้ริเริ่ม คลินิกความงามสัญชาติไทยแห่งแรกในประเทศดูไบ “ariesclinic”
 • เจ้าของคลินิกดูแลสุขภาพและความเครียด Stress & Wellness Clinic ในประเทศแคนาดา
 • Fellow of the American Institute of Stress Certified Holistic Cancer Educator, USA
 • เชี่ยวชาญการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัด ฝังเข็มและสมุนไพรจาก Wangjing Hospital of China Academy of Chinese Medical Science.
 • เจ้าของคลินิกโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ Osteopathic Clinic ในประเทศแคนาดา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คลินิกแพทย์ปริญญา Parinza Group Co., Ltd.
 • วิทยากรให้กับ Reproductive Health Conference ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรให้กับงานประชาพิจารณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลงานเกี่ยวกับงานเขียนหนังสือของ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ

 • หนังสือ ‘อัจฉริยะรอบด้าน’ คู่มือสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ๆ ในบ้าน
 • หนังสือ ‘Forever good looking’ เปลี่ยนคุณให้ดูดีตลอดไป โดยไม่ใช้ศัลยกรรม
 • หนังสือ ‘ใครๆ ก็หน้าเด็กลงได้ โดยไม่ต้องขึ้นเขียง’

 

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ 1 ในแม่ทัพกุนซือผู้นำโปรเจคงานวิจัยสารสกัดไทย มาทำวิจัยต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Med Tech) เพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดภูมิปัญญาไทย ตลุยตลาดสุขภาพและความงามโลก

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา บริษัทควอลิตี้ พลัส  เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Med Tech) ซึ่งมีความสนใจและมุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Medicine) และศาสตร์ชะลอวัย (Anti Aging) จนเป็นที่รู้จัก และได้ชื่อเรียกในวงการสุขภาพและความว่า “นายแพทย์ที่น่าเด็ก”

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ กับบทบาทประธานบริหารวิจัยและพัฒนา บริษัทควอลิตี้ พลัส  เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • วางแผนคิดค้นวิจัยและพัฒนาสารสกัดธรรมชาติของไทยเดิม ๆ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Med Tech) สร้างสารสกัดธรรมชาตินวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้เหมือนยา แต่ไม่ใช่ยา เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และช่วยลดสารเคมีตกค้าง อันจะก่ออันตรายต่อชีวิตของมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
 • เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรสารสกัดธรรมชาติใหม่ ๆ เพื่อสร้างศักยภาพดและความแข็งแรงของเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์ (Identity) และขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantages) ในตลาดสุขภาพและความงามโลกได้
 • คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม ด้วยการลดการพึ่งพาเคมีบำบัดที่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย มาสู่ธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติให้มีชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์คนรักธรรมชาติ สุขภาพ และความงามในอนาคต ทำให้คนสามารถเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ยาวนานขึ้น
 • คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ในยุค New Normal และในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดให้มีความปลอดภัย, มีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 และเชื้อไวรัสอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
 • ให้คำแนะนำและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการรับรองความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค