QuaTech คืออะไร
QuaTech คืออะไร

QuaTech คืออะไร

ควอเทค คือ มาตรฐานการันตีถึงคุณภาพสารสกัดนวัตกรรม ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่พิสูจน์ได้ ซึ่งมีผลลัพท์จากห้องทดลองและการทดสอบจากผู้ใช้จริง จึงสามารถให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสารสกัดนวัตกรรมของควอลิตี้พลัส ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการดูแลสุขภาพและความงามมากกว่าใช้ความรู้สึกในการประเมินประสิทธิภาพ อีกทั้งยังด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะของทางแผนกวิจัยและนวัตกรรม จึงทำให้ผู้โภคสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดนวัตกรรมของควอลิตี้พลัสได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเพื่อกว่าไปสู่ขั้นที่เหนือกว่า

สู่วิจัยและนวัตกรรม

สู่วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อตอกย้ำด้านการเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ควอลิตี้พลัสได้เปลี่ยนโฉมแผนกวิจัยและพัฒนา สู่วิจัยและนวัตกรรม พร้อมการวางกลยุทธให้แผนกมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าวิจัยในการต่อยอดสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ทำให้บริหารและการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในยุคที่เปลี่ยนแปลงไป

สู่วิจัยและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก
สารสกัดนวัตกรรม

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

การนำเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก หรืองานวิจัยขั้นสูงที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมที่โดดเด่นและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า ถือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนควอลิตี้พลัสสู่การเติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน  รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับในระดับสากล

ควอลิตี้พลัสพร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

ควอลิตี้พลัสพร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

การเปิดกว้างทางความคิดและไอเดียเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนวัตกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง การวิจัยของควอลิตี้พลัสจึงเน้นการวิจัยที่คำนึงรอบด้านถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

สารสกัดนวัตกรรม

สารสกัดนวัตกรรมจากธรรมชาติของควอลิตี้พลัสสามารถสร้างความโดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความงามที่มีผลทดสอบรับรองจากห้องทดลองระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นสารสกัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถือเป็นผู้ปัญญาจากในอดีต ในขณะเดียวกันก็มีคุณค่าการบำรุงที่โดดเด่นเมื่อนำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวิภาพเชิงลึก จึงถือได้ว่าเป็นสารสกัดงานวิจัยที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสร้างเอกลักษณ์ได้

สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

Purify Xantone

สารสกัดแอนโทไซยานิน

Anthocyanin

สารสกัดบรอมีเลน

Bromelain

สารสกัดอัลบูมิน

Albumin

สารสกัดโปรตีนเมล็ดมะม่วง

Mango Seed Protein

สารสกัดจากหมาก

Areca Nut Extract

สารสกัดจากแก่นมะหาด

Oxy Resveratrol

สารสกัดจากเห็ดออร์แกนิค

Organic Mushroom

นาโนสเฟียร์

Nanosphere

สารแคนนาบีนอยด์

Cannabidiol