QuaTech คืออะไร
QuaTech คืออะไร

QuaTech คืออะไร

ควอเทค คือ มาตรฐานการันตีถึงคุณภาพสารสกัดนวัตกรรม ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่พิสูจน์ได้ ซึ่งมีผลลัพท์จากห้องทดลองและการทดสอบจากผู้ใช้จริง จึงสามารถให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสารสกัดนวัตกรรมของควอลิตี้พลัส ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการดูแลสุขภาพและความงามมากกว่าใช้ความรู้สึกในการประเมินประสิทธิภาพ อีกทั้งยังด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะของทางแผนกวิจัยและนวัตกรรม จึงทำให้ผู้โภคสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดนวัตกรรมของควอลิตี้พลัสได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเพื่อกว่าไปสู่ขั้นที่เหนือกว่า

สู่วิจัยและนวัตกรรม

สู่วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อตอกย้ำด้านการเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ควอลิตี้พลัสได้เปลี่ยนโฉมแผนกวิจัยและพัฒนา สู่วิจัยและนวัตกรรม พร้อมการวางกลยุทธให้แผนกมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าวิจัยในการต่อยอดสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ทำให้บริหารและการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในยุคที่เปลี่ยนแปลงไป

สู่วิจัยและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก
สารสกัดนวัตกรรม

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

การนำเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก หรืองานวิจัยขั้นสูงที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมที่โดดเด่นและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า ถือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนควอลิตี้พลัสสู่การเติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน  รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับในระดับสากล

ควอลิตี้พลัสพร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

ควอลิตี้พลัสพร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

การเปิดกว้างทางความคิดและไอเดียเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนวัตกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง การวิจัยของควอลิตี้พลัสจึงเน้นการวิจัยที่คำนึงรอบด้านถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

สารสกัดนวัตกรรม

สารสกัดนวัตกรรมจากธรรมชาติของควอลิตี้พลัสสามารถสร้างความโดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความงามที่มีผลทดสอบรับรองจากห้องทดลองระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นสารสกัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถือเป็นผู้ปัญญาจากในอดีต ในขณะเดียวกันก็มีคุณค่าการบำรุงที่โดดเด่นเมื่อนำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวิภาพเชิงลึก จึงถือได้ว่าเป็นสารสกัดงานวิจัยที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสร้างเอกลักษณ์ได้

สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

Purify Xantone

สารสกัดนาโนอิมัลชั่น

Nanoemulsion

สารสกัดแอนโทไซยานิน

Anthocyanin

สารสกัดบรอมีเลน

Bromelain

สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซท

Protein Hydrolysate

สารสกัดอัลบูมิน

Albumin

สารสกัดโปรตีนเมล็ดมะม่วง

Mango Seed Protein

สารสกัดจากหมาก

Areca Nut Extract

สารสกัดจากแก่นมะหาด

Oxy Resveratrol

สารสกัดจากเห็ดออร์แกนิค

Organic Mushroom

นาโนสเฟียร์

Nanosphere