นาโนสเฟียร์ Nanosphere Quality Plus Group สู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.

Health and Beauty Biotechnology Company in Thailand
Our Story

Our Story

ควอลิตี้ พลัส คือบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม ที่มีจุดเริ่มต้นด้วยการในการผลักดันผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ความงามด้วยงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาธุรกิจด้วยที่ปรึกษาส่วนตัว การคิดค้นและวิจัยเชิงลึก การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของควอลิตี้พลัส รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการ และเพื่อสุขภาพความงามที่ดีของผู้บริโภคในระยะยาว

Driving Biotechnology For Well-being

เทคโนโลยีชีวภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพและความงามในอีกระดับที่เหนือกว่าการค้นคว้าธรรมชาติและพืชท้องถิ่น สู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้
Our Commitment

Our Commitment

คำมั่นสัญญาในการบริหารและดำเนินธุรกิจของควอลิตี้พลัส คือการส่งมอบสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนาสังคมเพื่อความงยั่งยืน ดังนั้นการค้นคว้า และคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงามถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา การค้นคว้ามุ่งเน้นไปที่การนำผลผลิตท้องถิ่นจากธรรมชาติพัฒนาสู่สารสกัดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมท้องถิ่นเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ นำส่งสู่ผู้บริโภคด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสู่สังคม

ควอลิตี้พลัสเชื่อว่า ประเทศไทยสารมารถนำคุณประโยชน์จากพืชผลท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับนานาชาติได้ด้วยการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่จะแปลงโฉมสารสกัดไทยในสายตานานาชาติ

นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ

ควอลิตี้พลัสเชื่อในคุณค่าของธรรมชาติ ทำให้เรามุ่งมั่นค้นคว้าและเสาะหาสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ศักยภาพในการบำรุงสุขภาพและเสริมความงาม เพื่อนำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและยกระดับประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติให้เหนือกว่า เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามอย่างปลอดภัยและงานวิจัยรับรองประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

ควอลิตี้พลัสยังเชื่อว่าประเทศไทยสามารถนำพืชผลและทรัพยากรทางการเกษตรต่างๆมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่เหนือชั้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่าระดับสากล เป็นการขับเคลื่อนจากสังคมการเกษตรสู้สังคมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้วัตถุดิบไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ

เราคือนวัตกร

เราคือ
นวัตกร

ควอลิตี้พลัสตั้งใจพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้วยความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ร่วมกับนักวิจัยระดับแนวหน้า ประยุกต์กับความรู้และการบริหารงานด้วยระบบดิจิทัลที่รองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราสามารถสร้างสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

พัฒนาความงามอย่างยั่งยืน

พัฒนาความงาม
อย่างยั่งยืน

ควอลิตี้พลัสเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้บริโภคด้วยการเชื่อมต่อกันสู่โลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และควอลิตี้พลัสยังใส่ใจการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นเหมือนต้นน้ำของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ การก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างสังคมและธุรกิจที่แข็งแรงได้

พัฒนางานวิจัยสู่ผู้บริโภค

พัฒนางานวิจัย
สู่ผู้บริโภค

ควอลิตี้พลัสศึกษา ค้นคว้า และผลักดันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและสถาบันวิจัยแนวหน้าของประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยต่างๆ ผลักดันสู่ผู้บริโภคเพื่อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุดจากงานวิจัยของไทยที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เป็นการนำองค์ความรู้ของประเทศไทยสู่การบูรณาการในเชิงพาณิชย์

Our News

Check out our latest news and articles.

Working Forward Future

Biotechnology

Biotechnology

You begin with a text, you sculpt information, you chisel away what’s.

datadriven-h

Data Driven

Even if your less into design and content strategy you may some.

Industry Expert

Industry Expert

To short sentences, to many, for images toolarge the proposed.

สำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุน

ควอลิตี้พลัสมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัยเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าสู่ยุคการบริหารการจัดการด้วยระบบดิจิทัล อีกทั้งยังมุ่งเน้นค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้วยทางด้านสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงาม ทั้งหมดนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและโดดเด่นในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

ร่วมงานกับเรา

ควอลิตี้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจพร้อมกับพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน พนักงานทุกคนในองค์กรล้วนเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม ควอลิตี้พลัสเปิดรับไอเดียใหม่ นวัตกรรมใหม่ การบริหารการจัดการแบบใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงามสามารถติดต่อเราได้ทันที
ร่วมงานกับเรา