ควอลิตี้ พลัส พบปะคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

Highlight

  • การพบปะและร่วมรับประทานอาหารของคณะกรรมการบริหารอย่างไม่เป็นทางการ
  • ดร. วรายุฑ มิลินทจินดา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท
  • หารือเพื่อการมุ่งสู่บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อแนะนำตัวและสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมหารือทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศิกายน พ.ศ. 2563 มีการพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอย่างไม่เป็นทางการ ในการพบปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุฑ มิลินทจินดา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ร่วมด้วยนายอัษฎา เทพยศ ดำรงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและเทคโนโลยี และนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่านได้แก่ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร ผศ.ดร กฤษฎา ตันเปาว์ นายณัฐพัชร์ วงษ์ศิริและนายมาตรา ไพรหิรัญ รวมถึงนางสาว สุชาดา ปาเตีย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานักลงทุนสัมพันธ์ และนายพรชัย ซ่อนกลิ่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นคณะกรรมบริหารที่จัดตั้งเพื่อการชี้แนะทิศทางในการดำเนินการและดูแลการทำงานของฝ่ายการจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นับเป็นการเปลี่ยนโฉมการบริหารเพื่อมุ่งสู่บริษัทที่มีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

ในการการพบปะครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวคณะกรรมการแต่ละท่านและร่วมรับประทารอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมเป็นคณะกรรมบริหารประจำบริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร หารือกลยุทธด้านต่างๆและรวมถึงทิศทางของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยในศาสตร์ต่างๆมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ มุ่งเน้นงานวิจัยในพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล การเปลี่ยนโฉมการจัดการและบริหารให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดให้กับลูกค้าด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้ตอบสนองกับความต้องการ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน การการพบปะและร่วมประทานอาหารของคณะกรรมบริหารครั้งนี้เป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม