ควอลิตี้ พลัส ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

Highlight

  • ควอลิตี้ พลัส ร่วมแสดงยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ของทีเซลส์ (TCELS)
  • ควอลิตี้ พลัส และทีเซลส์ (TCELS) หารือเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
  • แอคนอค (Acnoc) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนของทีเซลส์ (TCELS)

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์​ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ณ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำโดย นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสาว สุชาดา บาเตีย นักลงทุนสัมพันธ์บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นายคเณศ ประกอบแก้ว รองผู้จัดการการตลาด บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ด้วยกระเช้าดอกไม้ และกระเช้าผลิตภัณฑ์แอคนอค (Acnoc) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากธรรมชาติด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดหลักอย่างสารแซนโทนบริสุทธิ์ที่บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดค้นคว้าวิจัยมาอย่างยาวนาน ซึ่งแอคนอคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์จนประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ทั้งประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น

นอกจากการร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ยังมีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของในความร่วมมือโครงการระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคตในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยการนำงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางในการเชื่อมต่อนักวิจัย นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้ทุกฝ่ายได้เชื่อมต่อกันเป็นสังคมออนไลน์ในการผลักดันเทคโนโลยีและในการผลักดันนวัตกรรมต่างๆที่เกิดจากการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ การประชุมหารือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผลักดันเป้าหมายร่วมกันของทั้งสององค์กรในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น