ควอลิตี้ พลัส คว้ารางวัลที่เมืองเทคโนโลยีระดับโลก จุดกำเนิดแบรนด์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม Acnoc

Acnoc QP
  • รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เหรียญทอง Silicon Valley International Invention Festival 2018
  • สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดเป็นที่ยอมรับด้านประสิทธิภาพในระดับสากล
  • ตัวแทนจากผู้ประกอบการรายย่อยไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากภาครัฐในการประกวดเวทีระดับโลก

 

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เหรียญทอง  Silicon Valley International Invention Festival 2018 ที่รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริหาร บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการเข้ารับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เหรียญทอง  Silicon Valley International Invention Festival 2018 ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แอคนอค (Acnoc) ที่มีสารสกัดนวัตกรรมจากธรรมชาติคือ สารแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด (Purified Xanthone) ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการสกัดแบบทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นของสารแซนโทนบริสุทธิ์ในผลิตภัณฑ์แบรนด์แอคนอค (Acnoc) ทำให้ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สิ่งประดิษฐ์เหรียญทอง  Silicon Valley International Invention Festival 2018 เป็นรางวัลที่แสดงการยอมรับในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไทยในระดับสากล

สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด เป็นสารสกัดงานวิจัยที่บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KAPI (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute) ถือว่าเป็นการนำงานวิจัยสู่ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จและเป็นการยกระดับสารสกัดงานวิจัยของนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล