“QUALITY PLUS” จับมือ KAPI และ TNI ลงนาม MOU ยกระดับ บ.สร้างแบรนด์สกินแคร์ไทยสู่เวทีสากล

ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการธุรกิจเครื่องสำอางไทยที่น่าจับตามองเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อบริษัท Quality Plus Aesthetic International จำกัด บริษัทรับผลิตสกินแคร์ชั้นนำ โดยคุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท และคุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร Managing Director ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ยังมี “โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร” ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) นำโดยนางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสารสกัดจากพืชพรรณในประเทศไทยสู่ธุรกิจเครื่องสำอางในระดับสากลด้วย
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Quality Plus และสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ทั้งการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเครื่องสำอางในแถบอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ นี่เป็นก้าวสำคัญที่ย้ำถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของ Quality Plus ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่เหนือกว่า และยกระดับคุณภาพของบริษัทสร้างแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยให้โดดเด่นในสายตานานาอารยประเทศ… ติดตามโอกาสทางธุรกิจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ qualityplus