Quality Plus ก้าวไม่หยุด ลุยโปรเจค Biotechnology โกยยอดมุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์

Quality Plus

Quality Plus ก้าวไม่หยุด พร้อมเปิดตัวแม่ทัพกุนซือมากประสบการณ์ จับโปรเจค Biotechnology ลุยตลาดสุขภาพและความงาม โกยยอดมุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.)  ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564  ณ. โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel  มีวัตถุประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 4 ชุดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   โดยในการประชุมครั้งนี้มี  ดร.วรายุฑ มิลินทจินดาเป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ

ดังนี้

 • นายอัษฎา เทพยศ กรรมการ CEO
 • รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร กรรมการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้าน Biotechnology
 • ผศ.ดร.กฤกษฎา ตันเปาว์ กรรมการอิสระด้านการตลาด
 • นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน
 • นายณัฐภณ อัศวเหม กรรมการอิสระด้านการเงินและบัญชี
 • นายชินพรรธน์ เกตุไทยวีรกุล กรรมการอิสระด้านกฎหมาย
 • นายมาตรา ไพรหิรัญ กรรมการอิสระด้านกฎหมาย

เสริมทัพ Biotechnology เพื่อเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Med Tech)  ผนึกกำลังกับแม่ทัพด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัย (Anti-Aging) และธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) นพ.ดร.วรโชติ  กรัณยโสภณ    ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา  ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนและกลยุทธ์การตลาด Biotechnology ในครึ่งปีหลังของปี  2564 โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Med tech) มาผสมผสานและนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวสุขภาพ (Health Science) รวมไปถึงสารประกอบที่นำไปใช้ในชีวิตประทำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและมีพัฒนาการไปสู่การชะลอวัย (Anti-Aging) หรือการทำให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น

Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพกระแสโลกใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพ ยกรับดับชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติให้มีชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย ลดการพึ่งพาเคมีบำบัดที่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย มาสู่ธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) ตอบโจทย์เทรนด์คนรักธรรมชาติ สุขภาพ และความงามในอนาคต ทำให้คนสามารถเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ยาวนานขึ้น

นอกจากนี้  บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.) ยังผุดโปรเจคเกี่ยวกับ Biotechnology อีกมากมาย อาทิ

 • Rona X ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การดำเนินชีวิต (Life Style) ในยุคโควิดของทุกคนง่ายขึ้น
 • IDNA Life Manual เปิดคู่มือชีวิต จากการวิเคราะห์ DNA ที่จะสามารถทำให้ทุกคนสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่อโรค และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยสูงขึ้น
 • Brain Trainer การวิเคราะห์ และการดูแลสุขภาพทางอารมร์ด้วยดนตรีช่วยให้ทุกคนลดความเครียด, ลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าโดยไม่ต้องพึ่งยา และช่วยเพิ่มสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
 • สิทธิบัตรสารสกัด (IP) ที่จะทำให้แบรนด์สกินแคร์ (skincare) ในประเทศไทย เป็นเจ้าของสารสกัดของตัวเองได้อย่างแท้จริง

นอกจากโปรเจคข้างต้น บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.) ยังพัฒนา คิดค้น และสร้างสรรค์โปรเจคเกี่ยวกับ Biotechnology อื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมจัดขบวนออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้