บุคลากรของ ควอลิตี้ พลัส เข้าอบรมการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม CAHB

พนักงานควอลิตี้พลัส

บุคลากรของ ควอลิตี้ พลัส เข้าอบรมการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีมนักวิจัยและพนักงานจากบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับเกียรติจากบริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดในการให้การอบรม ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) ในเรื่องการพัฒนาสูตรสำหรับเครื่องสำอางให้ตอบโจทย์ตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบันพร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีการอบรบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาสูตร Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) ในช่วงบ่าย ด้วยวิทยากรและผู้ช่วยการอบรมที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างยาวนาน

การร่วมมือทางธุรกิจกันระหว่าง บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยทั้งระบบ ecosystem ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และเป็นการร่วมพัฒนาบุคคลากรทางด้านวิทยศาสตร์เครื่องสำอางและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัย การทดลอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามมากขึ้น

ทั้งสองบริษัทต่างมีวิสัยทรรศน์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของประเทศในเขตอาเซียน การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ต่างๆ ถือเป็นกุญแจหลักที่จะทำให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งการศึกษาวิจัยต่างๆที่มีผลรับรองทางวิทยาศาสตร์และได้มาตรฐานสากล จึงเป็นจุดที่จะต้องเน้นย้ำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไทยมีจุดสนใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างเป็นภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ไทยในอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นกัน