ควอลิตี้ พลัส ผนึกกำลังเพิ่มโอกาสการเติบโตทางด้านธุรกิจกับ สยามอีสต์

ควอลิตี้ พลัส ผนึกกำลังเพิ่มโอกาสการเติบโตทางด้านธุรกิจกับ สยามอีสต์

เราจะนำทุกท่านเข้ารับชมภาพบรรยากาศในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ในการร่วมมือศึกษากัญชาและกัญชงเพื่อการลงทุน ระหว่าง บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด กับ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศภายในงาน เพื่อให้ร่วมเป็นเกียรติเป็นสักขีพยานในการเซ็นลงนามในครั้งนี้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 (วันจันทร์) เวลา 09:09 น.

29 สิงหาคม 2565 – บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ร่วมมือศึกษากัญชาและกัญชงเพื่อการลงทุน กับบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้ คุณอัษฏา เทพยศ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด) นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการแพทย์), รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา) และ ผศ.ดร. กฤษฎา ตันเปาว์ (ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ร่วมด้วย คุณฐากูร การทิพย์ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ร่วมลงนามทำข้อตกลงร่วมกันกับ คุณอรสา วิมลเฉลา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)) และ คุณเกริก ลีเกษม (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

ผู้บริหารทั้งสองบริษัท ได้เล็งเห็นโอกาสและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบกัญชา กัญชงมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต จึงได้มีการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้น โดยบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูก และผลิตสกัดกลั่นวัตถุดิบด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ จากต้นกัญชา และ/หรือ กัญชง เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และนำมาใช้ประโยชน์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ได้ทำตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นนวัตกรรมอาหารเสริมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอยู่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นประเภท nutraceutical ซึ่งเป็นอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งจะไม่ทิ้งสารตกค้าง จะไม่สะสมในร่างกาย หรือส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างการในภายหลัง ประกอบกับกัญชากำลังอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน และเกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพ เพราะกัญชานั้นมีคุณสมบัติทางการแพทย์ ที่ช่วยรักษาได้หลายโรค โดยบริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ในส่วนของ บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด เป็นผู้วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 อาทิ น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ รวมถึงสินค้าอื่นๆ และครอบคลุมไปถึงการนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดกัญชา เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางกฎหมาย รวมถึงช่อดอกที่ดำเนินการตามกฎหมายและกระท่อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง อีกด้วย