นาโนสเฟียร์ Nanosphere We Are Technology Innovator บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด Health and Beauty บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด Quality Plus Group in

Who is Quality Plus

Quality Plus is a distinctive innovator company with specialization on beauty business consultation, ingredient research protocol, and digital & technology solution. As a beauty business consultant, we provide cosmetic industry inside from raw materials to finished goods with concerning on how to deliver a product to consumer. Being ingredient research protocol, we develop research from local resources to finished researches. With our deep knowledge, we offer local ingredients with super effective result. Furthermore, we bring digital and technology solution by focusing on digital transformation for better products and services. We utilize latest digital trend to enhance performance.

Our Missions

พัฒนาประสบการณ์ผู้บริโภค

Deliver the best customer experience in all aspects

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Strive for better solution for our customers with deep-tech and innovations

เติบโตพร้อมสังคมอย่างยั่งยืน

Contribution to the society and environment give us a power to drive the business for better

Our Visions

“ Global leader of consultative health and beauty technology company ”

ควอลิตี้พลัสคือใคร

Our Milestones

2009

Quality Plus was Original Equipment Manufacturer (OEM) that experience in manufacturing since 2009.

2010

Starting research and develop our formulation with innovative technology and professional R&D Team.

2011

Quality Plus became Original Development Manufacturer (ODM).

2013

We have built sustainable relationships with local and international companies and local business communities.

2014

We built our own brand and became Original Branding Manufacturer (OBM).

2017

We are the Thailand’s first integrated original branding manufacturing services provider with strong services and platform. Then, we became Integrated Original Branding Manufacturer (iOBM).

2018

We focused on deep biotechnology for local ingredients to elaborate Thailand’s ingredient industry. We also expand our activity on business consultation.

2019

We are digital corporate by digital transformation. We start with internal and expand to external. We did introduction of research and innovation.

2020

An innovative Thai cosmetic company that has been recognized on the world stage.

Next Missions

We aim to be Health and Beauty industry hub in ASEAN and Online Health & Beauty marketplace where we provide the better wellness for everyone.

The next steps of Quality Plus

Focus on the development of innovative health and beauty extracts for various industries such as pharmaceuticals, food, dietary supplements, skin care, and oral care products, etc., along with pushing the innovative extracts of Thailand to be well known and accepted internationally, with the improvement of consumer experiences.

ก้าวต่อไปของควอลิตี้พลัส
สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม

The Future of Innovation

As technology and the future change, being able to innovate, collaborate, and adapt will be more important than ever before. Instead of working alone, Quality Plus is now open to share information and work together to create the best vision for the future possible, especially on the beauty and biotechnology. We believe that like-minded people will discover incredible innovation through collaboration, bringing intelligent solutions to tackle uncertainty in the future.