เปิดบ้าน ควอลิตี้ พลัสฯ ต้อนรับคณะดูงาน Happy Workplace

ครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจ และให้โอกาสพวกเราได้เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เข้าเยี่ยมชมบ้านและครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรงส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP)

164241_513295065400342_1915310993_n

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP) คือ โครงการที่ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรงส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ควบคู่กับการสร้างความสุขภายในองค์กรอย่างเหมาะสมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบ้านในครั้งนี้ ทางครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ ได้เปิดโอกาสให้คนในครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ เข้ามาร่วมแนะนำตัว, อธิบายวิธีการทำงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายขององค์กร และอธิบายภาพรวมของการทำงานในองค์กรมีความสุขได้อย่างไร รวมถึงได้นำตัวอย่างสารสกัดงานวิจัยขั้นสูง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำสารสกัดบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดเหลือใช้ (Purify Xanthone) งานวิจัยขั้นสูง (Deep Biotech) เข้าประกวดให้เวทีในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในเวทีระดับโลก งานประกวด Silicon Valley International Invention Festival 2018 เพื่อเป็นการยืนยันและโชว์ศักยภาพด้านสารสกัดจากพืช ผลไม้ และสมุนไพรของประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์เครืองสำอางแบรนด์ไทย ไม่ด้อยไปกว่าชาติใด ๆ เลย

สำหรับครอบครัว ควอลิตี้ พลัสฯ รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และมุ่งหวังว่าพวกเราจะสร้างประโยชน์ และความสุขแก่คณะศึกษาดูงานในโครงการองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ต่อไป