บริษัท ควอลิตี้ พลัส มอบทุนการศึกษาในงานประกวด KMITL Business School Ambassador 2020

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษาในงานประกวด KMITL Business School Ambassador 2020

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรมการประกวด KMITL Business School Ambassador 2020 ซึ่งเป็นการประกวดดาว-เดือนของคณะบริหารธุรกิจ สำหรับเฟรชชี่รุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในงาน

ในงานนี้เอง บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด KMITL Business School Ambassador 2020 และแจกของสมนาคุณสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน โดยมีคุณกมลฉัตร ชิณศรี ผู้บริหารฝ่ายงานสัมพันธ์ลูกค้าของบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้ออกมาโชว์ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกด้วย เพราะการที่จะพัฒนาตนเองได้นั้น ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจ ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ต้องมีความเชื่อว่า ศักยภาพของตนเองนั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ เพื่อทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิตวันข้างหน้าอย่างแน่นอน
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ส่งเสริมนโยบาย BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia ตอบสนองความต้องการของตลาด