Home Shopping Project

Our TV Content

Be Mine Superstar

ซีรี่ย์ Boys love

  1. บินลัดฟ้าไปถ่ายทำไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
  2. มีผู้อ่านนิยายมากกว่า 1 ล้านครั้ง
  3. คู่จิ้นมาแรงแห่งปี 2022
  4. ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า 100 ประเทศ

Anti-Aging Hospital

ควอลิตี้ พลัส มุ่งพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย นำทีมโดย นพ.พิศุทธิ์ ปิยกรีติกุล, นพ.ณัฐพล สุวรรณ และพท. สุธิดา ปกป้อง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ

ซึ่งเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการชะลอวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่

Virtual Hospital

ควอลิตี้ พลัส ได้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทางการแพทย์ก็เช่นกันที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

เราจึงมุ่งพัฒนาการบริการทางการแพทย์บนโลกออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time พร้อมด้วยบริการครบวงจรเสมือนการเข้าโรงพยาบาลจริง

Natural Extract Laboratory

สารสกัดสิทธิบัตร นวัตกรรมจากธรรมชาติของ ควอลิตี้ พลัส สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความงามที่มีผลทดสอบรับรองจากห้องทดลองระดับแนวหน้าของประเทศ

โดบเราเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ถือครองสิทธิบัตรสารสกัดจากธรรมชาติ งานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะมากกว่า 170 สิทธิบัตร

ความร่วมมือของเรา

ความร่วมมือของเรา

ควอลิตี้ พลัส พัฒนาความร่วมมือหลากหลายด้านกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือในการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือความร่วมมือเพื่อผลักดันนวัตกรรมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ความร่วมมือในการผลักดันสารสกัดท้องถิ่นกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)

รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามจากทุกมุมโลก ตลอดจนความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญของพันธมิตร อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้ พลัส พร้อมเติบโตในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสุขภาพและความงามสู่ผู้บริโภค โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกในการค้นคว้าทดลองสารสกัดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารการจัดการและวางกลยุทธ์ต่างๆ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

โดยควอลิตี้ พลัส มีจุดมุ่งหมายในการมุ่งสู่บริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามแนวหน้าของโลก สู่การเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมสารสกัดงานวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับโลก ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของ ควอลิตี้ พลัส ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้ พลัส พร้อมแบ่งปันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับสังคมไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำของผลิตภัณฑ์ นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าพืชผลท้องถิ่นภายในประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเติบโตด้วยนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสุขภาพและความงามของผู้บริโภค

ควอลิตี้ พลัส เชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกฝ่ายจะทำให้การเติบโตของ ควอลิตี้ พลัส เป็นไปอย่างยั่งยืนควบคู่กับคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเรา