มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม

มะหาด หรือ หาด (Artocarpus lacucha ) เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน อยู่ในวงศ์ Moraceae พบได้บริเวณป่าดงดิบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ของประเทศไทย มีคุณสมบัติทางชีววิทยาและเภสัชวิทยา เมื่อนํามะหาดไปศึกษาและวิจัยหาสารสกัดและสารสำคัญ พบว่า

แก่นมะหาด มีสารสำคัญในกลุ่มสติลบินอยด์ (Stilbenoids) ได้แก่

 • สารออกซีเรสเวอราทรอล (Oxy resveratrol)มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase Inhibition)ได้ร้อยละ 92
 • สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ช่วยในการยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ไทโรซิเนส (Inhibition of Tyrosinase Transcription) มีผลช่วยลดความเข้มของเม็ดสีเมลานินในผิว ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส
 • สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ได้แก่ Artocarpin, Cycloartocarpin, Norartocarpin, Norcyclo Artocarpin
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม

เปลือกของต้นมะหาด

 • พบว่ามีสารในกลุ่มไตรเทอร์ปีนอยด์ ได้แก่ Beta-Amyrin Acetate, Lupeol Acetate, Tannin

รากของมะหาด

 • พบว่ามีสารสติลบินอยด์ (Stilbenoid)  ได้แก่ Lakoochin A, Lakoochin B โดยสาร Lakoochin A และ B จากรากมะหาดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรค MyCobacterium Tuberculosis
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม

ซึ่งมะหาดเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน รวมถึงทางด้านอุสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของพืชไทยและมีความสนใจในด้านการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง จึงได้มีการร่วมมือกับคณะอาจารย์ และนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดงานวิจัยสารสกัดจากมะหาดสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในระดับโลก โดยมีผลงานวิจัยเชิงลึก (Deep Biotechnology) แบ่งออกเป็นรายการดังต่อไปนี้

 • สารสกัดมะหาด (Artocarpus Lakoocha Heartwood Extract)
 • สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) และสารออกซีเรสเวอราทรอล (Oxyresveratrol)
 • สารสกัดมะหาดบริสุทธิ์ (Purified Artocarpus Lakoocha  )

 

ทำไมต้องเป็นสารสกัดจากมะหาด

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ และมีความสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเครื่องสําอางที่มีส่วนประกอบของพืช สมุนไพร ที่ช่วยในการดูแลบำรุงผิว ทำให้ผิวแลดูมีสุขภาพดี ปราศจากความหมองคล้ำ เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิว

สารสกัดจากมะหาดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มีความน่าสนใจในการศึกษา วิจัย และทดลอง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase Inhibition) ยับยั้งกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน (inhibit melanogenesis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เม็ดสีเมลานินจางลง ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น

มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม

จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเชิงลึก พบว่า สารสกัดแก่นมะหาด (Artocarpus Lakoocha Roxb.) ที่มีสารสำคัญคือ

 • สารออกซีเรสเวอราทรอล (Oxyresveratrol) และสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase Inhibition) ยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ไทโรซิเนส (Inhibition of Tyrosinase Transcription) มีผลให้สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดเม็ดสีเมลานิน (Inhibit Melanogenesis)
 • สารกลุ่มฟีนอลและฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ (Inflammatory), ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant) ดักจับอนุมูลอิสระ และโลหะในโครงสร้างของเมแทลโลเอนไซม์ (Metalloenzyme) ทำให้สามารถลดการสร้างเม็ดสีจากการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase Inhibition) ได้โดยตรง

โดย บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้มีโอกาสดำเนินการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสารสกัดมะหาดและสารสำคัญของสารสกัดมะหาด และนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

คุณสมบัติของมะหาด

 • ต้านสารอนุมูลอิสระ ( Anti-Oxidant)
 • ยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส (Anti-Tyrosinase enzyme Activity)
 • ยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซมไทโรซิเนส (Inhibition of Tyrosinase Transcription)
 • ยับยั้งกระบวนการเกิดเม็ดสีเมลานิน (inhibit melanogenesis)
 • ชะลอความเสื่อมของเซลล์
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
คุณสมบัติของมะหาด
มะหาดกับเครื่องสำอางและความงาม

การนำไปใช้ประโยชน์ของสารสกัดมะหาด

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Industry) สารสกัดมะหาดและสารสำคัญในสารสกัดมะหาด มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินมากกว่ากรดโคจิ (Koji Acid) และยังเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆได้ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่าย อ่อนโยน ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความกระจ่างใส ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในการป้องกันรังสียูวี-บี (UV-B ) ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสารสกัดบรอมีเลนจากสับปะรด

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Industry) สารสกัดมะหาดและสารสำคัญในสารสกัดมะหาด มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินมากกว่ากรดโคจิ (Koji Acid) และยังเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆได้ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่าย อ่อนโยน ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความกระจ่างใส ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในการป้องกันรังสียูวี-บี (UV-B ) ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

สินค้าที่สามารถนำสาร Oxy Resveratrol ไปพัฒนาได้

 1. Whitening Product – Night Cream, Serum, Essence, All Day Allnight Care, etc.
 2. Anti-Melasma Product
 3. Dark Spot Corrector
 4. Scar Care

 

สินค้าที่สามารถนำสาร Oxy Resveratrol ไปพัฒนาได้

การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสารสกัดมะหาด

ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้มีการพัฒนางานวิจัยต่อยอด สู่การใช้ประโยชน์สารสกัดมะหาดและสารสำคัญในสารสกัดมะหาด ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศหลากหลายสถาบัน ร่วมถึงหน่วยงานเอกชน สถาบันวิจัย จากประเทศแคนาดา ประเทศบราซิล และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจร่วมลงทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยกับทาง บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ในรูปแบบการพัฒนาสิทธิบัตรทางการค้าในด้านสารสกัดงานวิจัย และสูตรผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง สามารถติดต่อมาที่ บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้โดยตรง