Quality Plus เตรียมแผนต่อยอดงานวิจัย กัญชา และ กัญชง

ตามที่ ภาครัฐบาลประกาศไฟเขียวให้ปลดล๊อคให้ “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจ และอนุญาตการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) เป็น สมุนไพร และเครื่องสำอาง โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 18 พฤกษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ควอลิตี้ พลัส กับพันธกิจ (Mission) การค้นคว้าต่อยอดสารกัดจากภูมิปัญญาไทย

บริษัท ควอลิตี้ พลัส พร้อม ทีมค้นคว้าและวิจัยผู้อยู่เบื้องหลังการประสบความสำเร็จของแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และระดับประเทศอาทิ แบรนด์แอคนอค (ACNOC THAILAND) , แบรนด์เจ-แฮร์ (J Hair) และแบรนด์เฮอร์บิเทด (HERBITAGE) อื่น ๆ อีกมากมาย ได้เตรียมเสนอแผนการเดินงานวิจัยต่อยอด กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) โดยการนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงการนำประโยชน์จาการใช้เทคโยโลยีชีวภาพ (BIOTECHNOLOGY) และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (MED TECH) มาใช้ในการทำงานวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทย “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) เพื่อนำสารสกัดสำคัญที่อยู่ใน “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาใช้ทดแทนยาและสารเคมีที่จะทำให้เกิดการตกค้างและมีผลเสียกับร่างกายมนุษย์ต่อไปได้

หนึ่งในพันธกิจ (Mission) ของ บริษัท ควอลิตี้ พลัส กับการนำสารสกัดภูมิปัญญาไทย “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) มาค้นคว้า และทำการวิจัย (Research) พัฒนาต่อยอด, สร้างสรรค์ (Creative) สารออกฤทธิ์ในสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยนำนวัตกรรม (Innovation) อาทิ นาโนอิมัลชั่น (Nano Emulsion), นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) และอื่น ๆ มาใช้กับสารกัดสำคัญ “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) ให้มีความเสถียรภาพ (Stability) และมีประสิทธิภาพ (Efficacy) ได้สูงมากขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตที่คุณภาพและยั้งยืนในอนาคต

“กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) สูตรยาสมุนไพรในตำราโอสถพระนารายณ์

“กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) ในวงการแพทย์ไทยมีการใช้ “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp)ในสูตรยาสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจารึกเมื่อ 300 ปีที่แล้ว สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงบันทึกสูตรยา “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) ในตำรับพระโอสถพระนารายณ์ แต่มีการบันทึกต่อ ๆ มาจนถึง บันทึกตำรับยาหลวง หรือคัมภีร์เภสัช ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยระบุสรรพคุณของ“กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) ว่า “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) ช่วยลดอาการไข้ ผอม เหลือง ทำให้กินข้าวได้นอนหลับ”

ในปัจจุบันส่วนประกอบของ “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp)  สามารถทำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบ
ตามกฏหมายผลิตผลิตภัณฑ์
ใบจริง/ใบพัด
ยาแผนไทย, อาหาร, เครื่องสำอาง
เปลือก ลำต้น เส้นใย
เครื่องสำอาง
สารแคนนาบีนอยด์ (Cannabidiol, CBD) และต้องมี สาร เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก
ผลิตภัณพ์สมุนไพร, อาหารเสริม
กิ่ง ก้าน
ผลิตภัณพ์สมุนไพร, เครื่องสำอาง
ราก
เครื่องสำอาง

การเดินทาง “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

การเดินทาง “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการนำ “กัญชา” (Cannabis) และ “กัญชง” (Hemp) สู่การจดสิทธิบัตร

อีกหนึ่งพันธกิจ (Mission) ของ บริษัท ควอลิตี้ พลัส จากประสบการณ์การเป็นตัวแทนผู้ประกอบการไทย นำสารสกัดเปลือกมังคุดบริสุทธิ์ (Purify Xanthone) หรือที่รู้จักกันในนาม “สารสกัดเปลือกมังคุดสีทอง” ไปประกวดในเวทีระดับโลก งานซิลิคอน วอลเล่ย์ (Silicon Valley) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018  บริษัท ควอลิตี้ พลัส จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์สารสกัดสิทธิบัตร (Patent) ใหม่ ๆ จากสารสกัดภูมิปัญญาไทยไปสร้างชื่อเสียง และบุกตลาดความงามโลก