ควอลิตี้ พลัส พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

การเปิดกว้างทางความคิดและไอเดียเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในทุกการวิจัยของเรา จึงเน้นงานวิจัยที่คำนึงในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่เฉพาะ ควอลิตี้ พลัส

NANO SPHERE

NANO SPHERE

เทคโนโลยีการยึดสารไว้ในตาข่ายเมื่อสารสกัดซึมเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมของชั้นผิวจะสามารถออกฤทธิ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม

NANO EMULSION

NANO EMULSION

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารผ่านเซลล์ผิวหนังได้ง่ายกว่าของเหลวชนิดอื่นๆ

LAMELlA MULTILAYERED LIQUID CRYSTAL TECHNOLOGY

LAMELLA MULTIPLAYERED LIQUID CRYSTAL TECHNOLOGY

เทคโนโลยีขั้นสูงที่ห่อหุ้มด้วย VIT C, VIT E ที่คงสารสกัดที่มี Oxyresveratrol โดยสามารถออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ชั้นผิว และสามารถระบุตำแหน่งได้

LIPOSOME

LIPOSOME

เทคโลโลยีการผลิตสุดล้ำที่นำมาใช้ในการนำส่งสารเข้าสู้ชั้นผิวหนังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

NIOSOME

NIOSOME

เทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบถุงทรงกลม คล้ายกระเปาะขนาดเล็ก ที่เก็บกักสารต่างๆ ไว้ภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบ

44 สิทธิบัตรเฉพาะ ควอลิตี้ พลัส

ควอลิตี้ พลัส มีสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความโดดเด่นทางด้านสกินแคร์มากกว่า 44 สิทธิบัตรที่พร้อมให้บริการด้วยการผลิตที่ได้คุณภาพกับผู้ใช้บริการ และมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสิทธิบัตรเพื่อรองรับเทรนด์ในอนาคต และสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนให้กับธุรกิจและพันธมิตร

Purified Xanthone 99.9%

Purified Xanthone 99.9%

Anthocyanin

Anthocyanin

Bromelain

Bromelain

Nano Sphere

Nano Sphere

38 สิทธิบัตรเฉพาะ ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน โดย ควอลิตี้ พลัส

38 สิทธิบัตรเฉพาะ ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
โดย ควอลิตี้ พลัส

เรามีสิทธิบัตรด้านเวชศาสตร์การป้องกันที่ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นที่จะวิจัยและพัฒนาสูตรและจดสิทธิบัตรไว้ถึง 38 สิทธิบัตร เพื่อให้ทันต่อผู้ผลิตในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่ผลิตกับเราแล้วจะเป็นผู้นำเทรนด์ และประสบความสำเร็จในธุรกิจ

QuaTech คืออะไร

ควอเทค คือ มาตรฐานการันตีคุณภาพสารสกัดนวัตกรรม ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่พิสูจน์ได้ ซึ่งมีผลลัพท์จากห้องทดลองและการทดสอบจากผู้ใช้จริง

จึงสามารถมั่นใจได้ว่า นวัตกรรมสารสกัดของ ควอลิตี้ พลัส ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มากกว่าใช้ความรู้สึกในการประเมินประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะของทางแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของสารสกัดจากธรรมชาติสู่ขั้นที่เหนือกว่า

QuaTech คืออะไร

ด้วยเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม เราจึงยกระดับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท พร้อมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ที่ควบคุมและดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

และเรายังคงมุ่งมั่นในการวิจัยค้นคว้าสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพควบคู่กับเทคโนโลยีการแพทย์ เพื่อให้ทุกนวัตกรรมของเรามีมาตรฐานและประสิทธิภาพถึงขีดสุด

Quality Plus บริษัทวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

การนำเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก หรืองานวิจัยขั้นสูงที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรรมที่โดดเด่น พร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า

ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน ควอลิตี้ พลัส สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ได้การยอมรับในระดับสากล

สารสกัดนวัตกรรม

สารสกัดนวัตกรรมจากธรรมชาติของ ควอลิตี้ พลัส สร้างความแตกต่างและ

จุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและความงาม ที่มีผลทดสอบรับรองจากห้องทดลองระดับแนวหน้าของประเทศ

ทุกสารสกัดล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นภูมิปัญญาจากอดีต ในขณะเดียวกันก็มีคุณค่าและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เมื่อนำมาพัฒนาด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เชิงลึก จึงได้เป็นสารสกัดสิทธิบัตรเฉพาะของเรามากกว่า 44 ชนิด

Purify Xantone
สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

Purify Xantone

Anthocyanin
สารสกัดแอนโทไซยานิน

Anthocyanin

Bromelain
สารสกัดบรอมีเลน

Bromelain

Albumin
สารสกัดอัลบูมิน

Albumin

Mango Seed Protein
สารสกัดโปรตีนเมล็ดมะม่วง

Mango Seed Protein

Areca Nut Extract
สารสกัดจากหมาก

Areca Nut Extract

Oxy Resveratrol
สารสกัดจากแก่นมะหาด

Oxy Resveratrol

Organic Mushroom
สารสกัดจากเห็ดออร์แกนิค

Organic Mushroom

Nanosphere
นาโนสเฟียร์

Nanosphere

Cannabidiol
สารแคนนาบีนอยด์

Cannabidiol