ควอลิตี้ พลัส เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุนร่วมกับทีเซลส์และฟินิฟซิคท์

ควอลิตี้พลัสเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มระดมร่วมกับทีเซลส์และฟินิฟซิคท์

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท ฟินิกซิคท์ จำกัดบริษัทด้านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อผลักดันสังคมด้วยนวัตกรรมภายใต้ชื่อ MELB (เมลบี) ซึ่งมีความหมายว่า Make Every Life Better ด้วยความเชื่อร่วมกันที่ว่า ทุกชีวิตดีขึ้นได้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนทั้งสามองค์กรได้แก่ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับ นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ HongSin KWEK ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท สินวัฒนา จำกัด ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

จุดมุ่งหมายทั้งการร่วมมือในครั้งนี้คือการผลักดันวิทยศาสตร์เพื่อชีวิต และนวัตกรรมสุขภาพและความงามในการช่วยเหลือสังคมหรือผู้ที่คลาดแคลนทรัพยากร การทำงานแพลตฟอร์มระดมทุนเมลบีนั้นจะเป็นการรวบรวมนักวิทยาศาตร์ นักวิจัยที่มีผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมได้รับการสนับสนุนโครงการผ่านการระดมทุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านั้นส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการตวามช่วยเหลือ ซึ่งโครงการเริ่มต้นได้ถือเนิดในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาซึ่งสามารถระดมได้กว่า 5 ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มนี้ หลังจากนั้นก็มีการต่อยอดพัฒนาเพื่อผลักดันเทคโนโลยีอื่นๆ สู่สังคมไทยต่อไป ด้วยความเชื่อที่ว่านวัตกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกชีวิตในสังคมให้ดีขึ้นได้