คณะเภสัชธรรมศาสตร์ ร่วมมือพัฒนา นาโนอิมัลชั่นจากแซนโทนบริสุทธิ์

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามสัญญาการใช้สิทธิในงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด (สารแซนโทนบริสุทธิ์)

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามสัญญาการใช้สิทธิงานวิจัย สูตรนาโนอิมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด (นาโนอิมัลชั่นจากสารแซนโทนบริสุทธิ์) ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมทั้ง นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการใช้สิทธิผลงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการต่อยอดในการพัฒนาสารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์เพื่อเพื่อประสิทธิภาพและความคงตัวของสารสำคัญเพื่อการดูแลผิวพรรณอย่างล้ำลึกที่เหนือกว่าสารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

งานวิจัยนาโนอิมัลชั่นจากแซนโทนบริสุทธิ์เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริตอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่นในการนำส่งยาและสารสำคัญเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการพัฒนาสารสกัดแซนโทนด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่นสามารถทำให้การซึมเข้าสู่ผิวและออกฤทธิ์บำรุงได้ล้ำลึกอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้มีการดำเนินการต่อยอดงานวิจัยเพื่อสุขภาพและความงามอีกมากมาย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ผู้บริโภคในอนาคต