การแจ้งเบาะแสการทุจริต

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

"*" indicates required fields

รูปแบบไฟล์: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, png, gif, pdf, zip, mp4, mov, avi, wmv, ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 5 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

สถานที่ตั้ง

บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 25, ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อีเมล์

Mr. Asada Thepyos
Chief Executive Officer
E-mail Asada.the@qualityplusgroup.com

Dr. Varayuth Milinthachinda
Chairman of the Audit Committee
E-mail Varayuth.mil@qualityplusgroup.com

เบอร์ติดต่อ & สื่อออนไลน์

โทรศัพท์ : 061-396-3666
โทรสาร : 02-565-5724

สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ